Datum open huis

Nieuws

28 mei 2018

The Dutch property market in focus 2017

Economic growth, stronger consumer confidence and ultra-low interest rates have turned 2017 into a dynamic year as far as the Dutch property market is concerned. Using our extensive database,...
Lees verder

27 mei 2018

CDA en D66 voor tijdelijke regulering vrije huursector

Het tekort aan woningen leidt ook in de huursector tot flinke prijsstijgingen. De enige structurele oplossing hiervoor is het realiseren van veel meer nieuwbouw. De verwachting is echter dat de...
Lees verder

25 mei 2018

NVM ondertekent Nationale Woonagenda

Op 23 mei is in Den Haag de Nationale Woonagenda ondertekend. Alle partijen die betrokken zijn bij de woningmarkt, Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, IPO, NEPROM, NVB-Bouw, Unie van Waterschappen,...
Lees verder

15 mei 2018

Nieuwe makelaars en taxateurs mei 2018

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 14 mei tijdens de be√ędiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM...
Lees verder

09 mei 2018

Ontwerpbesluit label C verplichting kantoren aan Tweede Kamer gestuurd

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit gestuurd waarmee per 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen over minimaal een energielabel C moeten beschikken. Lees meer......
Lees verder

09 mei 2018

Koopwoningmarkt staat onder druk

Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie...
Lees verder

07 mei 2018

Aanbod commercieel vastgoed in eerste kwartaal 2018 verder afgenomen

Het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte in Nederland, is in het eerste kwartaal van 2018 verder afgenomen. Het aantal vierkante meters dat te huur of te koop werd aangeboden,...
Lees verder

30 april 2018

Agrarische sector maakt op vele fronten goed 2017 door

Melkveehouders haalden meer marge door de sterk gestegen melkprijzen, terwijl het saldo van akkerbouwbedrijven juist iets afnam. Beide sectoren kenden in 2017 een hoger aantal verkochte bedrijven...
Lees verder

30 april 2018

Woningbouw wordt prioriteit binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid

Al sinds de eerste signalen in 2016 waarschuwt de NVM voor het 'droogkoken' van de woningmarkt. Inmiddels zijn de problemen voor iedereen duidelijk voelbaar: de woningmarkt is steeds krapper...
Lees verder

25 april 2018

Minister moet meer doen voor problematiek rond plattelandswoningen

CDA en VVD zijn ontevreden over de manier waarop de minister hun motie over de Wet plattelandswoningen wil afdoen. De NVM heeft in het verleden hard gelobbyd voor de totstandkoming van deze wet....
Lees verder